Videograf & Content Creator


Čo ponúkam?


Tvorbu obsahu, produktových videí, a "Review" videí pre rôzne platformy a sociálne siete, som pripravený pomôcť vám vytvoriť atraktívny a profesionálny obsah, ktorý zaujme vašu cieľovú skupinu.


Moje služby zahŕňajú:

  1. Tvorba obsahu: S mojim kreatívnym prístupom a zanietením vám pomôžem vytvoriť originálny a zaujímavý obsah, ktorý osloví vašich zákazníkov a buduje silnú značku.
  2. Produktové videá: Vaše produkty si zaslúžia byť prezentované na najvyššej úrovni. S mojim know-how a profesionálnym prístupom vám pomôžem vytvoriť úchvatné a atraktívne produktové videá.
  3. Review videá na YouTube: Recenzie a odporúčania majú veľký vplyv na rozhodnutia zákazníkov. Pomôžem vám predstaviť vaše produkty alebo služby prostredníctvom autentických a dôveryhodných recenzií na platforme YouTube.
  4. Kampaňové videá: S kreativitou a strategickým prístupom vám pomôžem vytvoriť cieľavedomé kampaňové videá, ktoré posilnia váš marketingový úspech.
  5. Fotografie: Fotografie, ktoré podporia váš vizuálny obsah a zanechajú silný dojem.
Najprv niekoľko faktov o video marketingu.

Zaujatie a zapamätateľnosť:


Video má schopnosť rýchlo zaujať divákov a pútať ich pozornosť. Vizuálny obsah je pre ľudí ľahšie zapamätateľný ako text, čo vedie k lepšiemu udržaniu informácií.

Lepšia komunikácia:


Videá umožňujú prenášať emócie, osobnosť a ľudskejší spôsob komunikácie. To vytvára dôveru medzi značkou a zákazníkom a môže podporiť dlhodobé vzťahy.

Rozšírenie dosahu:


Videá umožňujú zákazníkom vidieť produkty alebo služby v akcii, čo im pomôže lepšie pochopiť, čo ponúkate.

 

Demonštrácia produktov a služieb:


Videá majú tendenciu sa šíriť rýchlejšie a ľahšie cez sociálne siete a ďalšie online platformy. Týmto spôsobom môžete získať nových zákazníkov a rozšíriť si cieľovú skupinu.

Vyššia angažovanosť:


Videá majú tendenciu získať vyššiu mieru angažovanosti od sledovateľov. Diváci sú ochotní dlhšie zotrvať pri sledovaní videí a majú väčšiu pravdepodobnosť, že si výrobok kúpia alebo získajú služby po pozretí videa.

toto je náš proces

I. Vstupný brief

Vstupný brief, tiež známy ako zadanie, je dokument alebo súbor informácií, ktoré poskytujú tvorcovi obsahu na danom projekte základné informácie a smernice týkajúce sa konkrétneho projektu. Vstupný brief má za úlohu jasne a súdržne poskytnúť všetky potrebné informácie, ktoré umožnia tvorcovi pochopiť a naplniť očakávania a požiadavky klienta alebo zadávateľa. Tento dokument sa vytvára na začiatku projektu a slúži ako základný kameň pre celý tvorivý proces.

II. Predprodukcia.

Predprodukcia je fáza, ktorá predchádza skutočnej produkcii a zahŕňa plánovanie a prípravu na natáčanie. Počas tejto fázy sa vytvára scenár alebo koncept pre video, stanovujú sa ciele a požiadavky klienta a zisťujú sa potrebné zdroje a rozpočet. Tiež sa určujú lokality, casting hereckých osobností alebo reálnych ľudí a plánuje sa technická výbava, ktorá bude potrebná počas produkcie. Predprodukcia je kľúčová pre úspech, pretože dobre naplánovaná fáza znamená plynulú a efektívnu produkciu.

III. Produkcia

Produkcia je fáza, kedy sa začína skutočné snímanie materiálu podľa plánovaného scenára. V tejto fáze sa realizuje všetko, čo bolo stanovené v predprodukčnej fáze. Videograf alebo kameraman začne snímať videá podľa stanovených záberov a inštrukcií. V prípade potreby sa používajú osvetľovacie techniky a zvuková technika na zabezpečenie optimálnej kvality obrazu a zvuku. Produkčný tím spolupracuje na dosiahnutí želaných výsledkov a zachytáva materiál, ktorý neskôr poslúži v postprodukčnej fáze.

IV. Postprodukcia

Postprodukcia je fáza, ktorá nasleduje po produkčnej fáze a zahŕňa úpravu, strih a zostavenie všetkých materiálov do finálneho videa. Počas tejto fázy sa edituje snímaný materiál a pridávajú sa grafické prvky, efekty, hudba a zvuková úprava. Strih videa je kritickým procesom, ktorý určuje, ako bude výsledný video pôsobiť na divákov. Dôkladná postprodukcia pomáha dosiahnuť profesionálny vzhľad a dokonalý tok príbehu.

FAQ

Spolupráca

Pokiaľ máte záujem o spoluprácu, som otvorený možnostiam. Kontaktujte ma a spoločne prejdeme všetky možnosti.

Sociálne siete a jednoduchšie videá

Dnes je doba kontentu a sociálnych sietí. Ozvite sa mi a spoločne vymyslíme ideálne možnosti pre vytvorenie takýchto videí.

Aký je ideálny rozpočet?

Rozpočet je ideálne nastaviť tak, aby ste dosiahli požadovaný cieľ. Ak nie ste si istý rozpočtom, ozvite sa mi a spolu preberieme možnosti.

Beriete si sebou štáb?

Štáb zostavujem individuálne podľa projektov. Niektoré projekty jednoduchšieho charakteru nevyžadujú žiadny externý štáb avšak môžu byť kampane pri ktorých je nutné myslieť aj na externých dodávateľov.

Video za barter?

Ako som už spomínal vyššie, som otvorený rôznym možnostiam spolupráce. Budem rád ak sa mi ozvete a spolu preberieme všetky možnosti.