Elis mediainfo@elismedia.sk

Tel.: +421 911 808 942

Zoltán Eliáš

Videograf & Content Creator

Emocionálna pripútanosť: Video má schopnosť vyvolávať silné emócie a pripútavať sa k divákom. Toto emocionálne pôsobenie môže posilniť vzťahy so zákazníkmi a zvýšiť pravdepodobnosť, že sa stane zákazník lojálnym k značke.

Video je jedným z najúčinnejších marketingových nástrojov, čo potvrdzuje aj fakt, že približne 80% obsahu na internete v roku 2021 tvoril práve video obsah. Aj preto by ste video obsah mali zahrnúť do svojej stratégie.

Video je jedným z najúčinnejších marketingových nástrojov, čo potvrdzuje aj fakt, že približne 80% obsahu na internete v roku 2021 tvoril práve video obsah. Aj preto by ste videoobsah mali zahrnúť do svojej stratégie.

Follow me on Instagram

@elis.media